#
#
#
 
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ
 
 
ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન નિયમો - ૨૦૧૬
 
પ્લાસ્ટીક કચરા વ્યવસ્થાપન નિયમો અંગેની જાહેર નોટીસ
 
પ્લાસ્ટીક કચરા વ્યવસ્થાપન નિયમો - ૨૦૧૬
 
મેન્યુઅલ સ્કેવેંજર એકટ
 
એસ.યુ.એચ સર્વેની વિગત
 
વેન્ડર સર્વેની વિગત
 
Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs)
 
જેતપુર-નવાગઢ નગરપાલિકાની વેબસાઈટ પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે...

——વાંકી મૂંછો, વાંકી પાઘડી,
વાંકી શિરોહી તલવાર, રાંગામાં ઘોડીયું થનગને, ઈ મુલક કાઠીયાવાડ. ˆˆ

જેતપુર...
  ઔદ્યોગિક દ્રષ્ટિએ જેતપુર સાડી રંગાટ ક્ષેત્રે દેશ તેમજ વિદેશમાં મોટા પાયે નિકાસ કરે છે.
સાડી ઉધોગ...
સોલીડ વેસ્ટ કલેકશન વિહિકલ ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ
(થર્ડ પાર્ટી લિંક)
Username: jetpur
Password: 123456
શહેરી સહભાગિતા મંચ
(થર્ડ પાર્ટી લિંક)
 
   
Shaheri Vikas Varsh Nirmal Gujarat Click for            Login Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.  
Site Visitors : widget counter code
Blogs Counter
Last Updated Date : ૧૨-૦૭-૨૦૨૪