#
#
#
 
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ
 
ભરતી
 
જુદી જુદી જગ્યાની ભરતી ની પરીક્ષા બાદનું મેરીટ લીસ્ટ
 
ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અંગેની બેઠક મુલતવી રાખ્યા અંગેની સુચના
 
ડોક્યુમેન્ટ વેરીફિકેશન માટેની અગત્યની સૂચના
 
ટેન્ડર
 
જેતપુર-નવાગઢ નગરપાલિકાની વેબસાઈટ પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે...

——વાંકી મૂંછો, વાંકી પાઘડી,
વાંકી શિરોહી તલવાર, રાંગામાં ઘોડીયું થનગને, ઈ મુલક કાઠીયાવાડ. ˆˆ

જેતપુર...
  ઔધોગિક દષ્‍િટએ જેતપુર સાડી રંગાટ ક્ષેત્રે દેશ તેમજ વિદેશમાં મોટા પાયે નિકાસ કરે છે.
સાડી ઉધોગ...
 
  ઇ-ન્યુઝ લેટર: નગરપાલિકામાં જુદા જુદા વિભાગો દ્વારા માહે :- ઓગસ્ટ - ર૦૧૬ થી સપ્ટેમ્બર - ર૦૧૬ સુધી માં થયેલ ધ્યાન આકર્ષિત કામગીરીની વિગત  
Shaheri Vikas Varsh Nirmal Gujarat Click for            Login Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.  
Site Visitors : widget counter code
Blogs Counter
Last Updated Date : 07-01-2019