ફોટો ગેલેરી || ધાર્મિક
Next >>    1    2
   
ગણપતિ મંદિર - નેશનલ હાઈવે
શ્રી સૂર્ય મંદિર - ધારેશ્વર
શ્રી રામજી મંદિર - ફુલવાડી
નવ નિર્મિત - શ્રી જલારામ મદિર
શ્રી જલારામ મદિર - રાત્રિનું દશ્ય
શ્રી સ્વામી નારાયણ મંદિર ગાદી સ્થાન
શ્રી ભીડભંજન મહાદેવ
શ્રી અમરનાથ મહાદેવ
શ્રી શામનાથ મહાદેવ
શ્રી કમળેશ્વર મહાદેવ
શ્રી સોમેશ્વર મહાદેવ
શ્રી ચંન્દ્ર મૌલિશ્વર મહાદેવ
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.