નગરપાલિકા || હાલના પ્રમુખશ્રી તથા ઉપપ્રમુખશ્રી તથા ચીફઓફીસરશ્રી
જેતપુર નગરપાલિકામાં હાલ ચીફ ઓફીસરશ્રી તરીકે કાર્યરત શ્રી સી.બી.રબારી
જેતપુર નગરપાલિકામાં હાલ પ્રમુખશ્રી તરીકે કાર્યરત શ્રીમતી કુસુમબેન સુરેશભાઈ સખરેલિયા
તથા જેતપુર નગરપાલિકામાં હાલ ઉપપ્રમુખશ્રી તરીકે શ્રી અનિલભાઈ રતીલાલ કાછડિયા કાર્યરત છે.
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.