નગરપાલિકા || હાલના પ્રમુખશ્રી તથા ઉપપ્રમુખશ્રી તથા ચીફઓફીસરશ્રી
જેતપુર નગરપાલિકામાં હાલ ચીફ ઓફીસરશ્રી તરીકે કાર્યરત શ્રી અશ્વિનભાઈ કે ગઢવી
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.