ફોટો ગેલેરી || નગરપાલિકા
   
જેતપુર - નવાગઢ નગરપાલિકા
નગરપાલિકા - ફાયર ફાઈટર
નગરપાલિકા - ટ્રેકટર
નગરપાલિકા - એમ્બ્યુલન્સ
નગરપાલિકા - પુસ્તકાલય
ઈ - ગવર્નન્સ
નગરપાલિકા - શોપીંગ સેન્ટર
નગરપાલિકા - પ્રાથમિક શાળા
શહેરી વિકાસ વર્ષ - ર૦૦પ
વૃક્ષારોપણ
   
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.