ફોટો ગેલેરી || ધાર્મિક
<<Previous    1    2
   
ખોડીયાર માતાજી મંદિર - નવાગઢ
શ્રી મહાલક્ષમીજી મંદિર - ઉજજડપા
શ્રી લક્ષમી નારાયણ મંદિર
શ્રી ગાયત્રી મદિર - કોટડિયાવાડી
શ્રી મોટી હવેલી - ગોંડલ દરવાજા
જીકરીયા મસ્‍િજદ - ખોડપરા
અંજુમન મેમન જમાત
બહારપુરા મસ્‍િજદ
પ્રાચીન ચૈતન્ય હનુમાનજી મંદિર
     
 
Shaheri Vikas Varsh Click for Login Nirmal Gujarat-2007 Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.